Europa cinema

Via Pietralata 55, 40122, Bologna

051523812

Europa cinema

Programmazione di sabato 23 febbraio

Un'avventura

di Marco Danieli con Laura Chiatti, Michele Riondino

2D
15:40 17:50
Un valzer tra gli scaffali

di Thomas Stuber con Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Sascha Nathan

2D

Programmazione di domenica 24 febbraio

Un'avventura

di Marco Danieli con Laura Chiatti, Michele Riondino

2D
Un valzer tra gli scaffali

di Thomas Stuber con Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Sascha Nathan

2D

Programmazione a partire da lunedì 25 febbraio

Recruiting For Jihad

Recruiting For Jihad


lunedì 25 febbraio
My Hero Academia the Movie: The Two Heroes

di Kenji Nagasaki con 山下大辉, Nobuhiko Okamoto, Kenta Miyake, Yuuki Kaji, Ayane Sakura, Kaito Ishikawa, Mirai Shida, Katsuhisa Namase, Toshiki Masuda, Marina Inoue, Ryou Hirohashi, Aoi Yuki
Animazione, Azione

sabato 23 marzo
domenica 24 marzo
Un'avventura

di Marco Danieli con Laura Chiatti, Michele Riondino
Musica, Commedia

lunedì 25 febbraio
martedì 26 febbraio
mercoledì 27 febbraio
Un valzer tra gli scaffali

di Thomas Stuber con Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Ramona Kunze-Libnow, Sascha Nathan
Dramma, Romantici

lunedì 25 febbraio
martedì 26 febbraio
mercoledì 27 febbraio