Oleg Tabakov

A torto o a ragione

di István Szabó con Harvey Keitel, Stellan Skarsgård, Moritz Bleibtreu, R. Lee Ermey, Birgit Minichmayr, Ulrich Tukur, Oleg Tabakov, Hanns Zischler, Armin Rohde, Daniel White, August Zirner

Genere Dramma
Data di uscita

Mosca non crede alle lacrime

di Vladimir Menshov con Vera Alentova, Irina Muravyova, Raisa Ryazanova, Aleksey Batalov, Yuri Vasilyev, Aleksandr Fatyushin, Boris Smorchkov, Natalya Vavilova, Oleg Tabakov, Yevgeniya Khanayeva, Zoya Fyodorova, Vladimir Basov, Liya Akhedzhakova, Lyudmila Stoyanova, Vladlen Paulus

Genere Dramma, Commedia, Romantici
Data di uscita